Skip to main content

Analytics Events API app - Knowledgebase / Data & API's - Deployteq Support

Analytics Events API app

Authors list

Wil je het gedrag van je klanten opvolgen met het best passende kanaal? Of segmenten maken op basis van gedrag? Met dee integratie is het mogelijk om alle e-mail, push, in app, inbox en SMS activiteiten op klantniveau dagelijks op te halen via onze REST API.

Om de REST API te gebruiken is ook Oauth 2.0 app benodigd om te kunnen authenticeren met de REST API.

 Retentie tot 1 jaar
 De Analytics Events API koppelt maximaal de data terug tot 1 jaar in het verleden.


Installatie in de Store
Via de Store kan de app eenvoudig worden geactiveerd, dit zorgt ervoor dat de REST API beschikbaar komt voor de betreffende brand;

De wizard bestaat maar uit 1 stap, namelijk het opgeven van eventuele financiële gegevens.

Oauth2.0
De Analytics Event API vereist Oauth2.0 authenticatie op basis van Client Credentials, dit kan geconfigureerd worden via de Oauth 2.0 app in de store. Ga naar Integrations > App:


Dit opent een dialoog, vul deze in en bevestig het dialoog: 


Scope

De scope Analytics Events lezen is benodigd voor het ophalen van de Analytics Events, deze wordt straks bij het aanroepen van de API meegegeven als; analytics.events:read

Omleidings-URL

De omleidings-URL is benodigd om de Oauth flow af te kunnen ronden en "authorization code" te kunnen ontvangen.

Na het bevestigen wordt de Client ID en en eenmalig de Client Secret getoond, deze zijn benodigd voor het opzetten van de verbinding;

Client Secret

De Client Secret wordt eenmalig getoond, in het geval dat deze niet meer bekend is zal een nieuwe app aangemaakt moeten worden in deze interface om een nieuwe Client Secret te bemachtigen.

De Client Credentials kunnen gebruikt worden om een token aan te vragen bij https://auth.clang.cloud/oauth2/token, zie bijvoorbeeld het onderstaand voorbeeld in Postman:

 

Analytics Events REST API


Met de Analytics API is het mogelijk om events op te halen tussen een opgegeven start- en einddatum. Daarbij zijn de gegevens beschikbaar sinds en kan er maximaal tot 24 maanden in het verleden gegevens worden opgehaald. 

Endpoint: https://api.canopydeploy.net/analytics-events/events?filter[date_from]={{date_from}}&filter[date_to]={{date_to}}


Response Events API Bron uitklappen

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund bij het aanroepen van het endpoint

Param

Verplicht

Toelichting

filter[date_from]Ja

De startdatum van de events welke je wilt ophalen uit de API, met een maximum van 1 jaar in het verleden.

Formaat: YYYY-mm-dd 

filter[date_to]Ja

De einddatum van de events welke je wilt ophalen uit de API.

Formaat: YYYY-mm-dd 

filter[metric]Nee

De mogelijkheid om het response te beperken tot een specifieke metric;

 • broadcasts
 • opens
 • clicks
 • bounces
limitNee

Het maximaal aantal events welke terug worden gekoppeld in de response.

Maximaal: 1.000

offsetNee

De offset van de events collectie welke opgehaald wordt. 

Standaard: 0


Paginering

De response van de events API koppelt altijd een `total_count` terug van het aantal gevonden resultaten. In het geval dat er meer events beschikbaar zijn dan het gekozen limiet, dan zal het element `_links` de endpoint bevatten van de huidige, laatste en volgende endpoint.

Zie het voorbeeld hieronder;

Paginering voorbeeld
{
"total_count": 466,
"_links":  {

 "current": "https://api.canopydeploy.net/analytics-events/events?filter[date_from]=2023-01-01&filter[date_to]=2023-01-25&limit=100&offset=0",

        "last": "https://api.canopydeploy.net/analytics-events/events?filter[date_from]=2023-01-01&filter[date_to]=2023-01-25&limit=100&offset=400",

        "next": "https://api.canopydeploy.net/analytics-events/events?filter[date_from]=2023-01-01&filter[date_to]=2023-01-25&limit=100&offset=100"

    },

    "data": []

}Data velden

Hieronder een toelichting van de data velden in de response van de events API:

Veldnaam

Toelichting

Voorbeeld waarde

bounce_categoryIn het geval van een bounces metric wordt de bounce category hierin aangegeven
bounce_codeIn het geval van een bounces metric wordt de bounce code hierin aangegeven
bounce_typeIn het geval van een bounces metric wordt de bounce type hierin aangegeven
brand_idNumerieke waarde van de brand_id waarvoor de events worden opgehaald, deze waarde is uniek per portal54
brand_nameDe naam van de brand, zoals ingesteld in de applicatieDeployteq Testomgeving
broadcast_event_sub_type

Sub type:

 • CAMPAIGN
 • QUICKMAIL
 • SINGLEMAIL
 • SPLITRUN
 • SMARTRUN
 • SINGLESMS
 • QUICKSMS
CAMPAIGN
broadcast_event_type

Event type:

 • EMAIL 
 • QUICKMAIL
 • SINGLEMAIL
 • SPLITRUNPART
 • SPLITRUNWINNER
 • IN_APP_MESSAGE_SINGLE
 • IN_APP_MESSAGE_BATCH
 • PUSH_NOTIFICATION_SINGLE
 • PUSH_NOTIFICATION_BATCH
 • INBOX_MESSAGE
 • SINGLESMS
 • QUICKSMS
EMAIL
broadcast_idUnieke identificatie per portal van een verzending6631
broadcast_manual_options

Verzendingsvariabelen welke zijn meegegeven voor de gehele selectie in de verzending. Deze variabelen kunnen aangemaakt worden in de content, bijvoorbeeld:

{{manual field="Voorbeeld"}}

{
   "CustomerCount": 10,
    "data": "Campagne mail"
}
broadcast_metadata

Persoonlijke verzendingsvariabelen welke zijn meegegeven in de verzending. Deze variabelen kunnen aangemaakt worden in de content, bijvoorbeeld:

{{meta field="Voorbeeld"}}

{
    "language": "nl"

}

broadcast_timestampDe verzenddatum en tijd van de broadcast: YYYY-mm-ddTHH:mm:ss+Tijdzone2023-01-28T11:31:41+01:00
broadcast_type

Broadcast type:

 • MAIL
 • IN_APP_MESSAGE
 • PUSH_NOTIFICATION
 • INBOX_MESSAGE
 • SMS
MAIL
campaign_idUnieke ID van de verzendende campagne, welke 0 is in het geval van een SINGLEMAIL.17
campaign_nameDe campagne naam binnen de applicatieDaily send
campaign_object_idHet campagne object id welke verantwoordelijk is voor de verzending, deze is 0 in het geval van een SINGLEMAIL.3
content_idHet ID van de e-mail content vanuit de applicatie593
content_nameDe naam van de e-mail content welke is gebruikt in de verzendingWekelijkse nieuwsbrief
customer_email_addressHet e-mailadres van de klant waarvoor de mail gerenderd, dit hoeft niet persé de ontvanger van de e-mail te zijn als een override is ingesteld.angelovanderkleij@deployteq.com
customer_idBrand uniek ID voor het klantrecord in Deployteq103
email_addressHet e-mailadres waar de e-mail naartoe verstuurd wordt.angelovanderkleij@deployteq.com
email_address_override

Deze parameter geeft aan of een override was ingesteld voor de verzending. Een override kan worden ingesteld om de verzending te testen, daarbij wordt de e-mail gerenderd op basis van geselecteerde klant. De verzending wordt uiteindelijk gedaan naar het e-mailadres welke ingesteld staat als override. Mogelijke waardes;

0 → Geen override

1 → Ja, een override is ingesteld

0
email_domainHet domein van het ontvangende e-mailadresdeployteq.com
external_idHet standaard systeemveld klantnummer waarin bijvoorbeeld jullie eigen CRM ID of GUID in opgeslagen kan worden 42560
ip_addressHet Ip-adres waarop een opens of clicks metric heeft plaats gevonden, bij andere metrics is deze waarde null
link_idHet unieke ID van een link in de verzending, deze is alleen gevuld bij een clicks metric
machine_generated

Een boolean met daarin de status of een opens metric door een ISP (Machine generated) of menselijk handen is ontstaan:

 • true: Open is gegenereerd door een machine
 • false: Mensenlijk handelen 
false
mailing_typePer brand zijn een aantal standaard mailingtypes gedefinieerd, welke door de brand beheerders uitgebreid kan worden. Per verzending kan een mailing type worden geselecteerd om de verzendingen te kunnen segmenteren.promotional mail
metric

De event metric welke wordt teruggekoppeld en waarop met filters het response beperkt kan worden van deze API. Mogelijke metrics;

 • broadcasts
 • opens
 • clicks
 • bounces


broadcasts

metric_id
0
metric_timestamp

De datum- en tijd van dat de metric is geregistreerd; YYYY-mm-ddTHH:mm:ss+Tijdzone

2023-01-28T11:31:41+01:00
original_content_id

original_new_content_id

portal_idUnieke identificatie van de portal1746
portal_nameUnieke naam van de portalDeployteq
subject

Onderwerp van de verzending

Let op; alleen het onderwerp van de metric broadcast wordt volledig gerenderd aangeleverd. De andere metrics kunnen Smarty tags bevatten.

Test email 2023-01-24
test_mailing

De status van het test verzending vinkje welke ingesteld kan worden bij het opstellen van de verzending.

 • 0: Test mailing is niet gezet
 • 1: Test mailing vinkje is gezet
0
ua_brandInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksApple
ua_clientinfo_engineInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksBlink
ua_clientinfo_engine_versionInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicks
ua_clientinfo_nameInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksChrome
ua_clientinfo_short_nameInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksCH
ua_clientinfo_typeInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksbrowser
ua_clientinfo_versionInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicks109.0
ua_deviceInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksdesktop
ua_modelInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicks
ua_osinfo_nameInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksMac
ua_osinfo_platformInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicks
ua_osinfo_short_nameInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicksMAC
ua_osinfo_versionInformatie van het device, OS en browser bij een opens of clicks10.15
url

In het geval van een clicks metric zal hierin de gepersonaliseerde URL worden opgeleverd.

Let op: De standaard variabele zoals {{viewurl}} en {{unsubscribe}} worden altijd als een smarty tag teruggekoppeld.


url_unrenderedIn het geval van een clicks metric zal hierin de niet gerenderde URL worden teruggekoppeld, deze bevat mogelijk Smarty tags
uuidUnieke GUID voor het event148a0d9b-e138-4b9b-89e3-3c37a8f5d53b

Limitering

De API is beperkt tot 50.000 verzoeken per brand per dag.


Responses

De volgende statussen kunnen door de API worden teruggegeven;

HTTP statuscode

HTTP message

200 

Successful request

400 

Bad request

401 

Unauthorized
403 Forbidden

404 

Not found

429 

Too Many Requests

500 

Internal Server Error