Skip to main content

Loading icon keeps spinning when inserting image into email content / Laden icoon blijft draaien bij insert plaatje in email content (Resolved/Opgelost). - News / Archived - Deployteq Support

May 31 2021

Loading icon keeps spinning when inserting image into email content / Laden icoon blijft draaien bij insert plaatje in email content (Resolved/Opgelost).

Authors list

Goedenmiddag, 


Hedenochtend, hebben wij een issue ervaren met de "image file browser". Dit heeft als gevolg dat bij het inserten van een plaatje in je mailcontent het laad icoon  blijft draaien.

Hiervoor is door onze ontwikkelaars een fix gemaakt welke omstreeks 13:30 is live gezet wat dit issue heeft verholpen . Het advies bij is om je browser te verversen door de knoppen "control + F5" te gebruiken, of de browser af te sluiten en opnieuw op te starten. 

Mochten er vragen zijn hieromtrent kan er contact opgenomen worden met onze Support Desk via  030-6988080 of cd-support@teamitg.com 


_____________________________

Good afternoon,


This morning we experienced an issue with the "image file browser",   which resulted in a spinning loading icon, showing in the interface, when inserting  a image into your mail content. 

Our developers have resolved this issue and have released a fix at 13:30u. We do advise to reset your browser using the buttons "Control + F5", or close off your browser and restarting it again. 

If you have any questions, please contact our Support Desk at 030-6988080 or cd-support@teamitg.com